⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Domo+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet.
Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.
Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Architektura wiktoriańska

Okres długotrwałych rządów (1837-1901) brytyjskiej królowej Wiktorii nazywany jest epoką wiktoriańską. Zjednoczone Królestwo było wówczas największym światowym mocarstwem i potęgą kolonialną. Władało jedną czwartą zamieszkałych lądów i przeżywało okres prosperity w niemal wszystkich dziedzinach. Trwała rewolucja przemysłowa i proces urbanizacji kraju, co wiązało się z rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Masowa produkcja spowodowała dostępność nowych materiałów budowlanych i prefabrykatów. Po zniesieniu podatku na szkło i cegłę materiały te stały się tanim i bardzo popularnym budulcem. Epoka wiktoriańska nie jest okresem jednorodnym architektonicznie, ponieważ w jej trakcie rozwijały się różne style i tendencje, określone później wspólnym mianem stylu wiktoriańskiego. Wyróżnia się 3 jego fazy: faza wczesna (1837-50) - gdy dominował neogotyk i neoklasycyzm; faza środkowa (1850-1875) - eklektyzm i bogactwo, a nawet przesyt ornamentów; faza późna - nowe tendencje zainicjowane przez Johna Ruskina, prerafaelitów i ruch Arts and Crafts. Najważniejsze cechy stylu wiktoriańskiego w budownictwie to: liczne wykusze, ryzality, ganki i werandy, metalowe balustrady, szczególna dbałość o detal (sztukaterie, ozdobne gzymsy, okapy i wiatrownice, witraże w stolarce okiennej i drzwiowej), okna przesuwne otwierane do góry, narożne wieżyczki. Dachy domów mieszkalnych pokrywano łupkiem. Wśród materiałów budowlanych używanych do wznoszenia ścian dominowała cegła, często stosowano też konstrukcję szachulcową. Elewacje zdobiono dekoracyjnymi deseniami z kamienia, cegły lub terakoty. Rozwój przemysłu spowodował, że liczne elementy budowlane były prefabrykowane, a następnie dostarczane na teren budowy koleją. To rozwiązanie obniżyło koszty produkcji i transportu, pozwalało też przeciętnej rodzinie wybrać gotowy i tani projekt domu z popularnych wzorników.

UDOSTĘPNIJ: