⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Domo+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet.
Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.
Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Arts and Crafts Movement

Ruch artystyczny rozwijający się w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX w., mający na celu odnowę rękodzieła artystycznego, a w dalszej perspektywie - odnowę i reformę społeczeństwa. Twórcami ruchu byli William Morris, Walter Crane i Charles R. Ashbee. Zainspirowały ich idee Johna Ruskina, który pisał o konieczności tworzenia przedmiotów użytecznych i funkcjonalnych, a zarazem estetycznych i starannie wykonanych. W 1861 roku William Morris wraz z grupą malarzy prerafaelitów i architektów założył firmę Morris & Co, która zajęła się tworzeniem rękodzieła artystycznego, mebli, elementów dekoracji wnętrz, przedmiotów użytkowych i estetycznie ukształtowanych książek. W 1888 r. powstało The Arts and Crafts Exhibition Society, z własnym pismem “The Hobby Horse”. Uczestnicy ruchu przeciwstawiali się zalewowi przedmiotów masowej, przemysłowej produkcji, działali na rzecz odrodzenia i popularyzacji rękodzieła. Pod ich wpływem miejsce wyrobów przeładowanych historyczną ornamentyką zaczęły zajmować formy prostsze, o dużych, gładkich powierzchniach, a w ornamentyce pojawiły się motywy roślinne. W późniejszej fazie rozwoju ruchu jego utopijne poglądy uległy modyfikacji w konfrontacji z życiem. Rezultatem tego stało się dążenie do stworzenia metody oddziaływania estetycznego na produkcję przemysłową (industrial desing). Rzecznikiem tego nurtu był Charles R. Ashbee, który w 1888 roku założył szkołę Guild and School of Handicraft, kształcącą przyszłych artystów-rzemieślników. Działalność angielskich reformatorów odbiła się szerokim echem w całej Europie i Ameryce Pn., wpływając w istotny sposób na ogólną sytuację artystyczną i przygotowując grunt dla sztuki secesyjnej. W wielu krajach zakładano warsztaty rzemiosła artystycznego, m.in. The Society of Arts and Crafts w Bostonie, Warsztaty Wiedeńskie i Warsztaty Krakowskie.

UDOSTĘPNIJ: