Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Longin Majdecki

Longin Majdecki

(ur. 1925 w Warszawie – zm. 1997 tamże)

Architekt krajobrazu i historyk sztuki, wykładowca akademicki i autor cenionych publikacji z zakresu historii ogrodów i architektury krajobrazu.

Absolwent Wydziału Ogrodniczego warszawskiej SGGW (1950) oraz podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego na Politechnice Warszawskiej (1952) . W 1959 ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Był wieloletnim wykładowcą Politechniki Warszawskiej, SGGW i Politechniki Gdańskiej. Uczył m.in. planowania przestrzeni zielonych i kształtowania krajobrazu, konserwacji, rewitalizacji i pielęgnacji zabytkowych parków i ogrodów oraz historii sztuki ogrodowej i ochrony krajobrazu kulturowego. W 1990 uzyskał stopień profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Opublikował wiele prac naukowych i podręczników, w tym „Historię ogrodów” (1972), która była jego rozprawą habilitacyjną, i „Historię japońskich ogrodów” (1987). W latach 1981-1987 był prodziekanem Wydziału Ogrodniczego, a następnie kierownikiem Katedry Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu SGGW (1982-97). W 1987 roku zorganizował istniejące do dziś Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW, był jego kierownikiem i wykładowcą do 1997 roku.

W 1949 rozpoczął praktykę zawodową jako architekt i konserwator krajobrazu. Zaplanował i zrewitalizował wiele reprezentacyjnych terenów zielonych w stolicy. Zaprojektował Centralny Park Kultury na Powiślu, Ogród Sejmowy (wspólnie z W. Plapisem), park Dolina Służewiecka i Park Kazimierzowski. Opracował projekt zagospodarowania Parku Lindego i Lasku Bielańskiego, wykonał projekt rewaloryzacji Parku Łazienkowskiego, Arkadii, Parku Królikarnia, Parku Belwederskiego, Parku Sielce, ogrodów przy Zamku Królewskim (wspólnie z J. Bogusławskim), Agrykoli i Kaskady (wspólnie z A. Majdecką-Strzeżek). Opracował plany rewaloryzacji zabytkowych parków w Oborach, Opinogórze, Luszynie, Słubicach, Trembkach, Sterdyni, Świdnie, Sokołowie, Żeliszewie, Lubostroniu, Osuchowie, Pułtusku, Rozalinie, Guzowie, Sannikach, Radziejowicach i Helenowie i wielu innych.

Zaprojektował teren Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie, cmentarzy komunalnych w Chełmie, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Piasecznie oraz cmentarza wojennego w Palmirach. W sumie pozostawił po sobie ok. 250 zrealizowanych projektów.

UDOSTĘPNIJ: