⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Domo+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet.
Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.
Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Witold Minkiewicz

(ur. 1880 w Irkucku – zm. 1961 w Gdańsku)

Polski inżynier, architekt, profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Gdańskiej. Autor monumentalnych budowli w surowym, klasycystycznym stylu. Urodził się na Syberii, gdzie jego rodzina została zesłana za udział w powstaniu styczniowym. Przez dwa lata studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie kontynuował naukę we Lwowie. W 1920 został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Lwowskiej, a w 1931 objął funkcję rektora tej uczelni. Poza pracą naukową zajmował się projektowaniem – m.in. licznych domów mieszkalnych we Lwowie. Odrestaurował katedrę ormiańską i rozbudował siedzibę lwowskiej Politechniki. Na uczelni pracował przez całą okupację, aż do 1945 roku, kiedy został aresztowany przez NKWD. Zwolniono go kilka miesięcy później. W 1946 roku wyjechał do Gdańska, wraz z grupą lwowskich pracowników naukowych. Zajął się organizacją Katedry Architektury Monumentalnej na Politechnice Gdańskiej oraz rekonstrukcją i rozbudową siedziby uczelni. Pomiędzy 1947 a 1951 rokiem kierował odbudową krakowskiego Zamku Królewskiego na Wawelu.

UDOSTĘPNIJ: