Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Hans Poelzig

(ur. 1869 w Berlinie - zm. 1936 tamże)

Niemiecki architekt oraz scenograf teatralny i filmowy. Przedstawiciel wczesnego modernizmu. Jeden z najaktywniejszych działaczy Werkbundu, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia Twórczego, zrzeszającego architektów, inżynierów i plastyków, założonego w 1907 roku w Monachium. W 1899 roku uzyskał tytuł państwowego radcy budowlanego i przeprowadził się do Wrocławia. Następnie został profesorem tamtejszej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, a w latach 1909-1916 był jej dyrektorem. Pod jego kierownictwem wrocławska uczelnia stała się jedną z najbardziej postępowych w Niemczech i w 1911 roku uzyskała status akademii królewskiej. Poelzig miał znaczący wpływ na rozwój architektury przemysłowej Górnego Śląska, wykształcił wielu utalentowanych następców. W 1920 roku został wykładowcą Pruskiej Akademii Sztuki w Berlinie. Po przejęciu władzy przez nazistów zdecydował się na emigrację do Turcji, gdzie miał objąć profesurę na uczelni w Ankarze. Zmarł w trakcie przygotowań do wyjazdu, w 1936 roku. Do najbardziej znanych projektów Poelziga zalicza się: wieżę wodną z halą targową w Poznaniu, zakłady chemiczne w Luboniu i Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu oraz domy mieszkalne na osiedlu Zehlendorf w Berlinie.

UDOSTĘPNIJ: