Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Zygmunt Hendel

(ur. 1862 w Krakowie – zm. 1929 tamże)

Polski architekt, historyk architektury i konserwator zabytków, przez większość życia związany z Krakowem i bardzo zasłużony dla zabytków tego miasta. Ukończył studia w Wiedniu, praktyki odbył w Paryżu i Krakowie, pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego. W latach 1889-1892 uzyskał stypendium, dzięki któremu zwiedził Francję, Belgię, Niemcy, Holandię i Włochy, poznając architekturę tych krajów i nowe trendy. Po powrocie do kraju zajął się przede wszystkim konserwacją zabytków, choć tworzył też nowe projekty – m.in. zespół pałacowo-parkowy w Borkowicach (wspólnie z Władysławem Marconim) i gmach Powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie (wspólnie z Tadeuszem Stryjeńskim).

Pracował jako konserwator okręgu tarnowskiego i rzeszowskiego, był członkiem wielu organizacji działających na rzecz ochrony zabytków i dóbr kultury (m.in. Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności, Centralnej Komisji do Badania i Zachowania Pomników Sztuki i Historii w Wiedniu i Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa). Kierował pracami konserwatorskimi wielu cennych krakowskich zabytków - przede wszystkim Zamku Królewskiego i katedry na Wawelu, kościoła Mariackiego, kościoła i klasztoru dominikanów, kościoła św. Idziego, kościoła św. Wojciecha i kamienicy Straszewskiej.

UDOSTĘPNIJ: