Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Wolf D. Prix

Współczesny architekt austriacki. Urodził się w Wiedniu w 1942 roku. Ukończył tutejszy Technische Universitat, studiował także w Southern California Institute of Architecture w Los Angeles i Architectural Association w Londynie. Jest jednym z głównych przedstawicieli dekonstruktywizmu w architekturze, obok Zahy Hadid, Franka O’Ghery’ego i Daniela Libeskinda. W 1968 roku wraz z Helmutem Swiczinskym założył w Wiedniu pracownię Coop Himmelblau, czyli „Kooperatywa Niebieskie Niebo”. W latach 80. litera „l” została wzięta w nawias, co zmieniło znaczenie nazwy na „Podniebny Budynek”. Wolf D. Prix walnie przyczynił się rozkwitu dekonstruktywizmu. Ideą przewodnią tego prądu była chęć wyrwania architektury z krępujących swobodę twórczą reguł modernizmu, takich jak: „forma służy funkcji”, „czystość formy”, oraz „wierność materiałom”. Dekonstruktywiści eksperymentowali z krzywiznami i rozmaitymi pokryciami konstrukcji, dążąc do „kontrowanego chaosu”, zaburzenia tradycyjnej bryły i konstrukcji szkieletowej. Od 40 lat pracownia Coop Himmelb(l)au projektuje budynki, które wzbudzają skrajne emocje i zdobywają prestiżowe nagrody. Do jej najbardziej znanych realizacji należą: Musee des Confluences w Lyonie, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Akron Art Museum w Ohio, Akademia Sztuk Pięknych w Monachium, wschodni pawilon Museum Groningen w Holandii, BMW Welt w Monachium i Europejski Bank Centralny we Frankfurcie. Odkąd Helmut Swiczinsky odszedł z pracowni ze względów zdrowotnych, na czele Coop Himmelb(l)au stoi Wolf D. Prix. Jest profesorem i szefem Instytutu Architektury Universitat fur angewandte Kunst w Wiedniu. Wykłada także w Architectural Association w Londynie i na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. W 2006 roku był komisarzem Pawilonu Austriackiego na X Biennale Architektonicznym w Wenecji.

UDOSTĘPNIJ: