film dokumentalny, Francja, 2006, 52

Ogród pełen skarbów

Zrównoważony rozwój zakłada wykorzystywanie dostępnych zasobów Ziemi w taki sposób, aby nie żyć kosztem przyszłych pokoleń. W dzisiejszych czasach kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju stały się tematem, który nie dotyczy wyłącznie wielkich korporacji, ale też indywidualnych konsumentów, czyli nas wszystkich. Nasza świadomość ekologiczna powinna się przejawiać m. in. w racjonalnej konsumpcji i w recyklingu.

Ateliers de la Bergerette była pierwszą w Europie firmą profesjonalnie zajmująca się recyklingiem. Osoby tam pracujące znajdują i zbierają przedmioty, które zostały wyrzucone na śmietnik lub mają zostać wyrzucone. Następnie rzeczy te zostają posortowane, rozmontowane, przetworzone lub zreperowane i ponownie sprzedane. W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania firma wypracowała wyjątkową strukturę i sposób pracy. Pracownicy sami zarządzają swoją pracą, wszyscy mają identyczne pensje, nie ma hierarchii stanowisk. Firma, działająca na terenie Beauvais na północy Francji, jest dobrze znana lokalnej społeczności, dla której, wraz z władzami miasta, organizuje liczne warsztaty dotyczące recyklingu i ochrony środowiska.

UDOSTĘPNIJ: