⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Domo+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet.
Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

GRUPA CANAL+, GRUPA ITI I GRUPA TVN FINALIZUJĄ STRATEGICZNE PARTNERSTWO W POLSCE

Grupa CANAL+, Grupa ITI i Grupa TVN ogłosiły dzisiaj nawiązanie strategicznego partnerstwa, w ramach którego połączą swoje polskie spółki działające na rynku płatnej telewizji. Grupa CANAL+ zostanie kluczowym akcjonariuszem TVN.

Dzięki połączeniu CYFRY+ i należącej do TVN platformy "n" do końca roku 2012 powstanie wiodąca platforma cyfrowa (DTH) ze spodziewaną łączną bazą 2,5 mln abonentów. Do Grupy CANAL+ należeć będzie 51% kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki płatnej telewizji, zaś Grupa TVN i UPC będą posiadać w niej odpowiednio 32% i 17%.

Nowa, połączona platforma cyfrowa będzie zarządzana wspólnie przez Markusa Tellenbacha (Prezesa) i Beatę Mońka (Wiceprezesa).

Nowoutworzony podmiot umożliwi wykorzystanie znaczącego efektu skali i wzrost wydajności. Klienci otrzymają najwyższej jakości rozrywkę z ekskluzywnym kontentem i w najnowszej technologii, w tym najszerszą na polskim rynku ofertę telewizji HD.

Nowoutworzona spółka płatnej telewizji będzie również współpracować z TVN w zakresie rozwoju kontentu i produkcji. Partnerstwo zostanie dodatkowo wzmocnione przez Grupę CANAL+, która staje się kluczowym akcjonariuszem polskiej grupy medialnej TVN, razem z ITI.

Oczekuje się, że połączenie pozwoli w trzecim roku działalności osiągnąć efekt synergii przekraczający 250 mln zł, wynikający głównie ze wzrostu przychodów i optymalizacji kosztów, a do końca 2015 r. nowoutworzona spółka płatnej telewizji zwiększy liczbę klientów do ponad 3 mln, z EBITDA przekraczającą 550 mln zł.

Bertrand Meheut, Prezes Grupy CANAL+ powiedział: "Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, iż możemy ogłosić utworzenie wiodącej platformy telewizji płatnej pod przewodnictwem Grupy CANAL+, wspartej silnym partnerstwem z najbardziej znaczącą polską grupą medialną jaką jest TVN. Jest to istotny krok w ewolucji Grupy CANAL+. Rozwijamy działalność na arenie międzynarodowej, wzmacniamy naszą pozycję strategiczną w Polsce, jednocześnie zwiększając tempo rozwoju."

Bruno Valsangiacomo, Prezydent i Akcjonariusz Założyciel Grupy ITI powiedział: "Negocjacje prowadziliśmy w duchu prawdziwej współpracy i jestem przekonany, że decyzja o partnerstwie z Grupą CANAL+ jest właściwa i przyczyni się do stworzenia dodatkowej, długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy zarówno Grupy ITI, jak i TVN. To partnerstwo strategiczne nie tylko opiera się na solidnych przesłankach biznesowych związanych z połączeniem naszych polskich działalności w branży płatnej telewizji, ale też stanowi logiczny krok strategiczny, dzięki któremu Grupa ITI utrzyma wiodącą pozycję na rynku i spełni oczekiwania polskich konsumentów i reklamodawców, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z nowymi technologiami."

Markus Tellenbach, Prezes TVN: "Połączenie to stanowi fundament przyszłego rozwoju, który może przełożyć się na stworzenie ponadprzeciętnej wartości. Wraz z Grupą CANAL+ otwieramy dla naszych akcjonariuszy nowy rozdział, a ja spodziewam się, że uda nam się stworzyć światowej klasy zespół zarządzający, który zapewni nowoutworzonej spółce wiodącą pozycję na wysoce konkurencyjnym polskim rynku medialnym."

Beata Mońka, Prezes CYFRY+, powiedziała: "Przyszłe połączenie CYFRY+ i "n" rozwija przed nami niezwykle obiecujące perspektywy. Obie platformy mają uzupełniające się kompetencje w zakresie kontentu, marketingu i technologicznego know-how. Ich połączenie przyniesie korzyść konsumentom, dla których wybór spośród ofert płatnej telewizji - na jednym z najbardziej konkurencyjnych europejskich rynków - stanie się dużo prostszy."

Grupa CANAL+ wniesie swoje udziały w CYFRZE+, aby przejąć pakiet kontrolny nowoutworzonej platformy płatnej telewizji, a także zapłaci łącznie około 230 mln euro gotówką za 40% udziałów w N-Vision, spółce-matce Polish Television Holding, do której z kolei należy 51% akcji TVN. Grupa ITI będzie nadal posiadać 60% pakiet kontrolny w N-Vision.

Poniżej przedstawiono najważniejsze ustalenia dotyczące praw zbywalności akcji spółki w przyszłości:

Na poziomie spółki płatnej telewizji:
  • Grupa CANAL+ ma opcję nabycia należącego do TVN 32% pakietu akcji nowoutworzonej spółki telewizji płatnej po 3 lub 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Jeśli Grupa CANAL+ nie wykona swojej opcji, TVN uzyska prawo zbycia akcji poprzez IPO; z prawa tego TVN może skorzystać najwcześniej po 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Połączona platforma cyfrowa DTH będzie w pełni konsolidowana przez Grupę CANAL+.

Na połączenie działalności w zakresie płatnej telewizji zgodę wyraziła także spółka UPC, która pozostanie akcjonariuszem mniejszościowym, posiadającym 17% kapitału nowoutworzonej spółki płatnej telewizji.


Na poziomie N-Vision (spółki holdingowej TVN):
  • Grupa ITI ma opcję sprzedaży dodatkowego pakietu 9% udziałów N-Vision na rzecz Grupy CANAL+ w dwa lata od podpisania umowy.
  • Grupa CANAL+ ma opcję kupna pozostałych udziałów N-Vision należących do ITI po 3 lub 4 latach od zamknięcia transakcji.
  • Każda z Grup korzysta z efektywnego prawa zbycia (sprzedaży N-Vision), zapewniającego możliwość wyjścia z inwestycji, w przypadku gdyby Grupa CANAL+ nie wykonała opcji kupna należących do ITI akcji TVN.
  • Grupa CANAL+ udzieliła Grupie ITI pożyczki w wysokości 120 mln euro, która zostanie zaliczona na poczet należnego Grupie ITI wynagrodzenia za zbycie udziałów w N-Vision i potrącona z tego wynagrodzenia. Grupa ITI wykorzysta powyższe środki na wykup pakietu 33% swoich akcji od rodziny Wejchertów.
  • Sprawozdania finansowe Grupy TVN nadal będą podlegać konsolidacji metodą pełną przez Grupę ITI.

Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w drugiej połowie 2012 r., w zależności od uzyskania zgody odpowiednich organów regulujących rynek.


STRUKTURA GRUPY PO TRANSAKCJI (1)

(1) W trakcie uzyskiwania zgód organów regulacyjnych.
(2) Grupa ITI dysponuje opcją sprzedaży "put" 9% udziałów w N-Vision. W przypadku wykonania tej opcji właścicielem 49% udziałów w N-Vision będzie Grupa CANAL+, a 51% udziałów – ITI.
(3) Po pełnym rozwodnieniu


O GRUPIE CANAL+
Grupa CANAL+ to wiodąca grupa płatnej telewizji we Francji, zajmująca pierwsze miejsce zarówno jako nadawca kanałów premium pod marką CANAL+, jak i kanałów tematycznych z rodziny CINE+, SPORT+ i PLANETE+. Wraz z CANALSAT, Grupa jest także wiodącą platformą wykorzystującą różnorodne kanały dotarcia, jak i dystrybutorem płatnej telewizji we Francji kontynentalnej, francuskich terytoriach zamorskich oraz we francuskojęzycznej Afryce; docierając łącznie do 11,1 miliona abonentów. Jako pionier innowacyjnych usług telewizyjnych, Grupa CANAL+ ma profil międzynarodowy i jest obecna na rynku płatnej telewizji w Polsce i Wietnamie. Łącznie posiada około 12,7 mln abonentów na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną STUDIOCANAL, Grupa CANAL+ jest europejskim liderem w zakresie produkcji i dystrybucji filmów fabularnych. Jako nadawcą niekodowanego (FTA) 24. godzinnego kanału informacyjnego i>TELE oraz broker reklamowy, w ramach własnej struktury CANAL+ REGIE, Grupa wytycza także standardy w marketingu praw telewizyjnych do imprez sportowych.

O ITI
Grupa ITI posiada portfolio firm medialnych, które opracowują, gromadzą i dystrybuują istotny i zróżnicowany kontent. Realizując swoją wizję, Grupa ITI stara się zmaksymalizować swoją wartość (1) zarządzając konglomeratem firm medialnych, z których każda realizuje swoją własną strategię mającą na celu maksymalizację wartości, opartą o zdywersyfikowany strumień przychodów, (2) wypracować coraz wyższą wartość wykorzystując synergie zachodzące w obrębie grupy i tworząc atrakcyjne marki dla segmentów rynkowych gwarantujących najwyższy zwrot z inwestycji. Opracowywanie coraz bardziej atrakcyjnej oferty programowej i produktów, oparte o wiele różnych platform oraz wykorzystanie wieloletniej dogłębnej wiedzy Grupy ITI o polskim rynku, uzupełnionej wynikami badań rynkowych, pozwala dostosować ofertę programową do oczekiwań grupy docelowej widzów. Grupa ITI wdraża strategię marketingową mającą na celu wzmocnienie świadomości marek wśród widzów w różnych segmentach biznesowych. Marki są promowane przez inne firmy z Grupy ITI w celu zyskania zaufania i lojalności widzów oraz dla wygenerowania zainteresowania w innych obszarach, co umożliwi pełne wykorzystanie łańcucha wartości marek i treści. Skuteczna implementacja strategii biznesowej Grupy ITI jest zależna od utrzymywania portfolio inwestycyjnego firm, których długotrwała konkurencyjna pozycja rynkowa jest związana z ich posiadanym udziałem w rynku oraz z silnymi stronami marek Grupy ITI. Strategia biznesowa Grupy ITI zawdzięcza swój sukces głównie zdolności tworzenia i wdrażania unikalnych i innowacyjnych przedsięwzięć oraz standardów programowych i efektywne przekształcanie ich w doskonale funkcjonujące biznesy. Z tego względu firmy medialne Grupy ITI wytyczają standardy w swojej branży, wzmacniając relacje z bieżącymi klientami oraz zdobywając nowych klientów.

O TVN
Grupa TVN S.A. to wiodąca prywatna grupa medialna w Polsce, posiadająca obecnie 10 kanałów telewizyjnych, wiodący portal internetowy oraz platformę cyfrową. Grupa TVN działa w trzech głównych segmentach biznesowych: nadawanie telewizyjne i produkcja, cyfrowo-satelitarna telewizja płatna oraz segment on-line. Kanały telewizyjne TVN maksymalizują swoją efektywność operacyjną wykorzystując te same treści programowe, infrastrukturę i know-how. Grupa TVN jest właścicielem "n" – platformy DTH, która jest, uruchomioną w październiku 2006 roku, cyfrową platformą satelitarną nowej generacji, oferującą usługi płatnej telewizji w Polsce. Od października 2008 roku "n" - platforma cyfrowa DTH oferuje usługi przedpłacone w zwykłej rozdzielczości, a 17 maja 2010 roku wprowadziła TNK HD, przedpłaconą usługę telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości. Grupa TVN jest właścicielem Grupy Onet, która zarządza Onet.pl, największym i najbardziej popularnym portalem internetowym w Polsce, oferującym różnorodne serwisy tematyczne: wiadomości, biznes, sport, muzyka, pocztę e-mail oraz uruchomiony w lutym 2010 roku serwis Onet VOD, nowy filmowy serwis internetowy na żądanie.

UDOSTĘPNIJ:

Archiwum