Eko-dom

Eko-dom

Jak zbudować ekologiczny dom? Jak zmodernizować budynek, aby był energooszczędny? Seria poradnikowa „Eko-dom” odpowiada na te i wiele innych pytań.

Z programu „Eko-dom” widzowie dowiedzą się, co kryje się za podstawowymi pojęciami związanymi z ekologią użytkową oraz zobaczą praktyczne rozwiązania, które będą mogli zastosować w swoich domach. Przekonają się, że ideą ochrony środowiska warto kierować się w codziennym życiu, a zwłaszcza wtedy, gdy planuje się budowę czy remont domu.

Prowadzący, Arek Lerch, postara się zachęcić widzów do korzystania z alternatywnych rozwiązań, zwracając uwagę nie tylko na ideowy, globalny wymiar problemu, ale także na aspekt ekonomiczny. Udowodni, że eko-transformacja to nie tylko ograniczanie zużycia wody, energii, odpowiednie gospodarowanie odpadkami oraz niezatruwanie środowiska spalinami.

W kolejnych 6 odcinkach przeanalizowane zostaną rozwiązania, które funkcjonują i sprawdzają się w polskich realiach. Gospodarz programu przedstawi korzyści, jakie płyną z wprowadzania ekologicznych systemów, np. budowy przydomowych oczyszczalni czy kolektorów słonecznych. Zaprezentuje także funkcjonalność oraz zalety materiałów, które warto wykorzystać podczas budowy. Porozmawia z wykonawcami, użytkownikami, a także urzędnikami, którzy coraz chętniej angażują się w pozyskiwanie dofinansowań na takie właśnie projekty. Widzowie zobaczą ciekawe eko-domy oraz poznają ludzi, który starają się żyć w zgodzie z naturą myśląc o przyszłości naszej planety.

Serie:

Wideo i zdjęcia: