Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. ONZ świętuje Dzień Ziemi w czasie równonocy wiosennej, czyli 20/21 marca. Jednak w wielu krajach, m.in. w Polsce, święto to obchodzi się 22 kwietnia, a związane z nim konferencje, wykłady, festyny i koncerty trwają przez cały tydzień.

Tegoroczny Dzień Ziemi zorganizowano pod hasłem "Z energią chrońmy Ziemię”. W niedzielę 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się wielki festyn na Polach Mokotowskich - impreza, która ma już swoją tradycję i co roku przyciąga tysiące ludzi. Organizatorzy przygotowali m.in. Quiz Pogodowy i akcję Zielone Mazowsze, czyli szereg konkursów ekologicznych oraz wystawę fotografii „Włodzimierz Puchalski - mistrz portretów natury”. Wydarzenia związane z Dniem Ziemi rozpoczną się w środę 22 kwietnia. Tego dnia odbędzie się konferencja prasowa w Bibliotece Narodowej, podczas której zostanie przyznana nagroda w konkursie "Człowiek Polskiej Ekologii 2008”.

Pomysł ustanowienia Dnia Ziemi (ang. Earth Day) jako pierwszy przedstawił amerykański ekolog John McConnell na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska. Miało to być święto afirmacji życia i piękna Ziemi, połączone z propagowaniem troski o naturę. Inicjatywa McConnella szybko zyskała poparcie władz San Francisco. 21 marca 1970 roku Joseph Alioto, burmistrz San Francisco, proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi. Wkrótce potem John McConnell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się sekretarze generalni ONZ. Dzięki temu święto zyskało status międzynarodowy.

Nieco wcześniej, bo we wrześniu 1969 roku, amerykański senator Gaylorg Nelson na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. Demonstracja odbyła się pół roku później - 22 kwietnia 1970 roku - i zgromadziła tłumy. Obecnie w obchodach dnia Ziemi biorą udział setki milionów ludzi z ponad 140 krajów. Na całym świecie organizowane są spotkanie, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom proekologicznym. Szacuje się, że w największych jak dotąd obchodach Dnia Ziemi w 2007 roku wziął udział blisko miliard ludzi z całego świata. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień Ziemi w marcu, kwietniowe święto również jest wspierane przez tę organizację.

Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się dopiero w 1990 roku, po upadku komunizmu. Przygotowane zostały przez nowopowstające organizacje pozarządowe, popularyzujące ekologię. Obecnie w organizacji Dnia Ziemi w Polsce biorą udział między innymi: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Społeczny Instytut Ekologiczny i Ośrodek Kultury Ochoty (OKO). Patronat nad świętem sprawują m.in. Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor Lasów Państwowych oraz władze miast i miejscowości, biorących udział w obchodach.

Szczegółowy plan obchodów tegorocznego Dnia Ziemi w różnych miejscach Polski znajdziecie na stronie: http://www.dzienziemi.org.pl/2009/index.html

UDOSTĘPNIJ: